Aktuellt

Provtagning för covid -19

Avestahälsan erbjuder tre olika testmöjligheter för covid-19. Endast symtomfria personer testas på företagshälsovården. Vid symtom skall istället självtest bokas via www.1177.se


PCR-test

Tops-test i näsa och svalg som är det säkraste sättet att påvisa eller avskriva pågående infektion med SARS-cov2. Enda godkända testmetoden för att kunna utfärda ett så kallat ”frisk-/reseintyg”. Provsvar inom 2-4 dagar i normalfallet. PCR-provtagning sker vardagar måndag – torsdag.

PCR-test kostar 2500 kr (inkl moms) och inklusive reseintyg 3125 kr (inkl moms).


Antigentest (”Snabbtest”)

Antigentest är nästan lika tillförlitligt tops-prov som PCR vid tiden precis före symtomdebut och de första 5 dagarna men inte lika utvärderade ännu på symtomfria personer som PCR-testerna är. Fördelen är att man får svar inom 30 minuter. Testerna används mycket inom bl a idrottsrörelsen för testning av spelare inför match inom t ex SHL. Negativt test vid symtomfrihet innebär mycket liten risk för pågående covid-infektion. Vid positivt svar rekommenderas kompletterande PCR-prov för att fastställa eller fria från covid-19. Ej godkänt test för så kallat ”rese-/friskintyg”. Kan vara värdefullt för att få ett snabbt svar vid misstanke om att man blivit smittad trots att man inte har några symtom.

Antigentest kostar 950 kr (inkl moms).Antikroppstest

Blodprov där man analyserar om man har antikroppar mot SARS-cov2 (”serologi”) som tecken på tidigare genomgången covid-infektion. Bör tas tidigast 3 veckor efter debut av misstänkt covid-infektion.

Antikroppstest kostar 1250 kr (inkl moms).

Telefontider

Måndag-fredag

kl 08.00-16:00

Tfn: 0226-800 70