Aktuellt

Provtagning för covid -19

Avestahälsan erbjuder tre olika testmöjligheter för covid-19. Endast symtomfria personer testas på företagshälsovården. Vid symtom skall istället självtest bokas via www.1177.se


Antigentest (”Snabbtest”) & Reseintyg På grund av rådande brist på snabbtester kan vi tyvärr inte erbjuda denna tjänst tillsvidare!

Antigentest tas som tops-prov i näsan och är nästan lika tillförlitligt som PCR vid tiden precis före symtomdebut och de första 5 dagarna. Den stora fördelen är att det ger svar på 15-20 minuter. Testerna används mycket inom bl a idrottsrörelsen för testning av spelare inför match samt för regelbunden screening av hälso- och sjukvårdspersonal.


Negativt test vid symtomfrihet innebär mycket liten risk för pågående covid-infektion.

Vid positivt svar rekommenderas kompletterande PCR-prov för att fastställa eller fria från covid-19.

Alltfler länder godkänner antigentest som underlag för så kallat ”reseintyg” vilket vi också utfärdar. Intyget är utfärdat både på engelska och svenska.

Antigentest kostar 760 kr exkl moms (950 kr inkl moms). Lägre pris vid minst 10 personer per tillfälle.

Kompletterande ”Reseintyg” kostar 400 kr exkl moms (500 kr inkl moms).


PCR-test

Tops-test i näsa och svalg som är det säkraste sättet att påvisa eller avskriva pågående infektion med SARS-cov2. PCR-provtagning sker vardagar måndag – torsdag och provsvar fås inom 2-3 dagar i normalfallet. På grund av svarstiden från lab så är det ofta praktiskt svårt att använda för reseintyg. 

PCR-test kostar 2 000 kr exkl moms (2 500 kr inkl moms).Antikroppstest

Blodprov där man analyserar om man har antikroppar mot SARS-cov2 (”serologi”) som tecken på tidigare genomgången covid-infektion. Bör tas tidigast 3 veckor efter debut av misstänkt covid-infektion.

Antikroppstest kostar 1 000 kr exkl moms (1 250 kr inkl moms).

Telefontider

Måndag-fredag

kl 08.00-16:00

Tfn: 0226-800 70