Arbetsplatsbesök

Vi på företagshälsovården gör arbetsplatsbesök för att undersöka och bedöma arbetsmiljö ur olika aspekter.

Områden i er arbetsmiljö som vi kan hjälpa till med att undersöka, bedöma och ge åtgärdsförslag för kan till exempel vara:
  • Buller
  • Belysning
  • Kemiska hälsorisker
  • Hygieniska mätningar
  • Bildskärmsarbete
  • Inventering inför första hjälpen och krisstöd
  • Ergonomi
  • Konflikter på arbetsplatsen
Arbetsplatsbesöken utföres av företagssköterska, företagssjukgymnast och skyddsingenjör.