Ergonomisk Analys

En tjänst som kartlägger ergonomiska brister och risker i arbetsmiljön med avsikt att minska risken för arbetssjukdomar och  arbetsskador.

Analysen innehåller undersökning av arbetsteknik, hjälpmedel, utrustning samt arbetsorganisation
I en slutrapport ges sedan förslag på eventuella åtgärder med tillhörande uppföljning. Rapporten kan kompletteras med en ergonomisk utbildning baserad på de brister man funnit