Hälsa/sjukvård

Vi arbetar med att förebygga ohälsa och främja hälsa och välbefinnande i arbetslivet.
När någon trots allt blivit sjuk hjälper Avestahälsan till med bedömning och behandling av era medarbetare.

Vi arbetar både med arbetsrelaterad sjukvård och övrig sjukvård motsvarande primärvård.
I detta ingår bland annat belastningsbesvär, stress- och utmattningsproblematik, missbruk och beroende, hälsoeffekter av olika miljöfaktorer, riskfaktorer för hjärt-kärl-lungsjukdomar och infektioner med mera.
Genom snabb och effektiv utredning och behandling av medarbetarnas medicinska problem, kan vi förhindra sjukfrånvaro eller underlätta snabb återgång till arbetet.
Vid kontakt med Avestahälsan görs bedömning av vilken/vilka vårdgivare som bäst kan hantera ärendet.  Man tar ställning  till eventuella samband mellan tillståndet och arbetet.
Vi gör bedömningar av medicinsk, fysikalisk/kemisk, ergonomisk och psykosocial natur.
För detta har vi företagsläkare/allmänläkare, företagssköterskor, arbetsmiljöingenjör, sjukgymnaster/ergonomer och beteendevetare.
Vi arbetar både med kortare insatser och längre uppföljningar.
Det vi inte själva har möjlighet att utföra remitterar vi till lämplig instans.
Vi arbetar i nära kontakt med medarbetare och arbetsgivare för att komma fram till rätt åtgärder.