Hemsjukvård

Från och med 2013-01-07 är det kommunen som har ansvaret för hemsjukvården. Kommunen kan till exempel hjälpa till med  hembesök planerade eller akuta då du av olika anledningar inte kan ta dig till vårdcentralen.

https://www.avesta.se/Stod-och-Omsorg-/Stod-till-aldre/Halso-sjukvard/Hemsjukvard/

null