• Avestahälsan är ett kompetens och serviceföretag vars huvudsakliga arbetsfält är att arbeta med förebyggande arbetsmiljöfrågor och arbetslivsinriktad rehabilitering. Där ingår att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa utifrån medicinsk, tekniks, ergonomisk och psykosocial synvinkel. Vårt arbete ska gynna hälsan och lönsamheten i företagen. Vidare ingår i Avestahälsans arbetsfält att bedriva sjukvård och friskvård.
  • Inom företagetagshälsovården arbetar ergonom/sjukgymnast, företagsläkare, företagssköterska, beteendevetare och arbetsmiljöingenjör.
  • Avestahälsan är privatägd och  har funnits som företaghälsovårdscentral på orten sedan 1976.  Vi har cirka 180  anslutna företag med cirka 4.700 anställda, allt från den lilla företagaren till det stora företaget. Våra kunder finns inom kommunal och offentlig verksamhet och i den privata sektorn, bland annat i företag i inom bankvärlden, industri, transport, handel  och jordbrukssektorn.
  • De olika företagshälsovårdcentralerna i Dalarna har ett nätverk ”DIS” – Dalahälsor i samverkan där vi samverkar i övergripande avtalsfrågor och även lånar spetskompetens av varandra.
  • I april 2012 startade vi Vårdcentral Avestahälsan. Sedan öppnandet har vi fyrdubblat vår personalstyrka. Vi finns numera på både  plan 1 och  2  i gamla ”Skattehuset” i centrala Avesta

Välkommen att besöka oss !