• AvestaHälsan är ett kompetens och serviceföretag vars huvudsakliga arbetsfält är att arbeta med förebyggande arbetsmiljöfrågor och arbetslivsinriktad rehabilitering. Där ingår att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa utifrån medicinsk, tekniks, ergonomisk och psykosocial synvinkel. Vårt arbete ska gynna hälsan och lönsamheten i företagen. Vidare ingår i AvestaHälsans arbetsfält att bedriva sjukvård och friskvård.
  • Inom företagetagshälsovården arbetar ergonom/sjukgymnast, företagsläkare, företagssköterska, beteendevetare och arbetsmiljöingenjör.
  • AvestaHälsan är privatägd och  har funnits som företaghälsovårdscentral på orten sedan 1976.  Vi har cirka 180  anslutna företag med cirka 5.500 anställda, allt från den lilla företagaren till det stora företaget. Våra kunder finns inom kommunal och offentlig verksamhet och i den privata sektorn, bland annat i företag i inom bankvärlden, industri, transport, handel  och jordbrukssektorn.

Välkommen att besöka oss !