Här är vi som arbetar inom koncernen

Ledningen

i Företagshälsovården Avestahälsan

Läkare / Sköterskor

Psykoterapeuter / Beteendevetare / Fysioterapeuter

Medicinsk sekreterare

Lokalvårdare