Sjukanmälanstjänst

Bakgrund

Vi vill att medarbetarna på våra kundföretag skall må bra på arbetet och inte riskera att hamna i en lång sjukskrivning.
För företagsledningen är det viktigt att ha kontroll på sjukfrånvaron ur produktionshänseende.
Denna tjänst är ett stöd för företagsledningen att ha kontroll över att rehabiliteringsinsatser utförs enligt gällande lagstiftning.
För medarbetaren är det en hjälp att rehabiliteringsåtgärder sätts in i rätt tid för att kunna komma tillbaka till arbetet.

Syfte

 • Minska sjukfrånvaron- tidiga insatser för kortare sjukperiod.
 • Ge medicinsk rådgivning av legitimerad sjuksköterska och rekommendation om åtgärd.
 • Ge samma stöd vid frånvaro på grund av VAB – Vård av barn.

Utförande

 • Medarbetaren ringer ett anvisat telefonnummer och sjukanmäler sig, egen sjukdom eller VAB.
 • Denna tjänst är internetbaserad och meddelande skickas till utsedd kontaktperson på Avestahälsan.
 • Sjuksköterska från Avestahälsan ringer upp medarbetaren och ger medicinsk rådgivning.  Medarbetaren får tillgång till att rätt åtgärder sätts in snabbt.
 • Medarbetaren kontaktas med flera uppföljande samtal under sjukfrånvaron.
 • Utsedd kontaktperson på företaget får en preliminär bedömning av sjukfrånvarons längd.
 • Medarbetaren friskanmäler sig på samma telefonnummer som sjukanmälan gjordes.

Fördelar för medarbetaren

 • Enkelt att anmäla sjukdom och VAB dygnet runt.
 • Tidig rådgivning av medicinsk personal vid sjukdom och VAB.
 • Rätta åtgärder snabbt t ex läkarbesök eller kontakt med sjukgymnast.
 • Löpande rådgivning under frånvaron.
 • Lägre kostnad för sjukfrånvaron.
 • Mervärde vid anställning.