Sjukgymnastik

Sjukgymnasterna på Avestahälsan arbetar med sjukvård och friskvård. Sjukgymnasten undersöker, bedömer, behandlar och ger råd vid stressrelaterade besvär och besvär från rörelseapparaten.
Vi gör också individuellt anpassade träningsprogram utifrån besvär och fysisk kapacitet. Dessa träningsprogram kan utföras i Avestahälsans eget gym, som är öppet varje vardag från 8.00 – 16.30.