Sjukvårdsförsäkring

Avestahälsans sjukvårdförsäkring för dig som är kund hos oss.

Sjukvårdsförsäkringen är framtagen i samarbete med SÄKRA och är speciellt anpassad för företag och deras anställda.
I Sverige har vi en samhällsfinansierad ”fri” sjukvård. Problemet med den ”fria” sjukvården är oftast väntetiderna och ditt företag och den anställde blir lidande under väntetiden.
En väl anpassad och täckande sjukvårdsförsäkring är en trygghet både för arbetsgivare och den anställde. Sjukvårdsförsäkringen är en förmån och en trygghet för dina medarbetare och de får snabbt tillgång till vård. Försäkringen gäller för vård i Norden och i Tyskland.
Vårdavtal med Sjukvårdsförsäkring går till så här:
Du kontaktar Avestahälsan och får en tid att träffa vår läkare. Skulle dina besvär kräva specialistläkare ordnar vi detta via sjukvårdsförsäkringen och som servicemål innebär detta att Du får träffa en specialistläkare inom 1 till 4 arbetsdagar. Om det krävs operation sker det inom 14 dagar.
Om du tecknar avtal med din företagshälsovård kan du få din första bedömning på företagshälsovården och du betalar en lägre premie på din sjukvårdsförsäkring.
Kontakta oss om Du vill veta mer på telefon 0226-489050 mellan kl 08.00-12.00.