Psykosocial Arbetsmiljö

Inom området för psykosocial arbetsmiljö erbjuder vi bland konflikthantering, individsamtal, handledning enskilt och i grupp samt utbildning utifrån företagets behov.