Utbildningar

Vi skräddarsyr utbildningar utifrån ert företags behov inom arbetsmiljöområdet

Hör av dig till oss för att diskutera hur vi skulle kunna lägga upp just er utbildning!

Här nedan finner ni exempel på några av de områden som vi utbildar inom och förslag på vad dom kan innehålla.

 • Bättre Arbetsmiljö Utbildning (BAM)

  Vi skräddarsyr denna utbildningen utifrån ert företags behov

 • Ergonomiutbildning

Arbeta på rätt sätt, lyft- och bärteknik, anatomi, belasningsergonomi, förflyttningskunskap m.m.

 • Stresshantering

 • Första Hjälpen

Vi utbildar i första hjälpen enligt ”L-ABC ”och skräddarsyr utbildningens upplägg och innehåll utifrån riskerna på just er arbetsplats. I utbildningen ingår även en teoretisk genomgång av kris och krisstöd.

 • Hjärt- Lungräddning

I utbildningen ingår praktisk och teoretisk utbildning för att du ska få kompetens att kontrollera andning och medvetande, konstatera hjärtstopp, göra hjärtlungräddning och använda hjärtstartare. Du får också utbildning i hur du ska lägga en person i stabilt sidoläge och hur du ska agera om någon drabbas av luftvägsstopp.

 • Psykisk & psykosocial arbetsmiljö

Kan till exempel innehålla:  arbeta i grupp, värdegrunder, konflikthantering.

 • Friskvård, livsstil & hälsa

Livsstil i kombination med arbetsmiljö är några viktiga faktorer som påverkar hälsan. Några exempel på områden inom friskvård och livsstil som vi utbildar inom för att motivera och stötta till en sund livsstil och god hälsa är: träningslära, kost, motion, fysisk aktivitet, hjärt-kärlsjukdom, sömn, stress, alkohol/droger/tobak

 • Arbetsmiljö & hälsa

Sambandet mellan arbetsmiljöfaktorer och hälsa/sjukdom till exempel skiftgång & hälsa, stress, ergonomi.

 • Rökslutargrupp

 • Riskbruk, missbruk, alkohol & droger